School Counseling Staff

6th grade counselor        Mr. Green       jrgree2@carrollk12.org
 
7th grade counselor         Ms. Finch             lcfinch@carrollk12.org
 
 8th grade counselor           Ms. Buckalew       bwbucka@carrollk12.org  
 
 

Counseling Support Staff

            Registrar                               Ms. Robertson                  hrrober@carrollk12.org

Data Clerk & Service Learning            Ms. Schaeffer                   dmschae@carrollk12.org